CWT994P
โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง พร้อมฝารองนั่ง และระบบชำระล้างอัตโนมัติ
ด้วยรีโมทคอนโทรล
ระบบการชำระล้างแบบ : TORNADO  ใช้น้ำ 4.5/3 ลิตร
รูปทรงโถ : สแควร์ อีลองเกต
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 220 มม.(ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งอัตโนมัติ รุ่น TCF994WA
ขนาด : 423 x 679 x 460 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Recent Viewed