UW447JT1W/F

โถปัสสาวะชาย

รายละเอียดสินค้าโถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน
ขนาด 444x356x685 มม.
Basic

Related Products

USWN900AE

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว

UW445H

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง ชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน

AW115J

แผงกั้นโถปัสสาวะชาย

U57W/F

โถปัสสาวะชายชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน