UW447HJT1W/F

โถปัสสาวะชาย

รายละเอียดโถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังชนิดท่อน้ำเข้าด้านหลัง
ขนาด 444x356x685 มม.

Related Products

USWN925A

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว

TECHNOLOGY

U104W/F

โถปัสสาวะชายชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน

UFS910W

โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้นพร้อมฟลัชวาล์วระเบบเซ็นเซอร์ในตัว

TECHNOLOGY

A100

แผงกั้นโถปัสสาวะชาย