TYC423WC
เครื่องเป่าลมแห้ง

รายละเอียดเครื่องเป่ามือ Double High Speed ใช้ไฟฟ้า 220V
ขนาด300 x 186 x 550 มม.
การใช้พลังงานไฟฟ้า670 (ไม่มี Heater)
AC 230-50/60 Hz
น้ำหนัก7.4 กก.

Related Products

TYC322M

เครื่องเป่ามือ High Speed ใช้ไฟฟ้า 220V

TYC602P

เครื่องเป่ามือ High Speed มีที่ใส่กระดาษทิชชู่และทิ้งขยะ ชนิดฝังผนัง(สแตนเลส)(ใช้ไฟฟ้า 220V)

TYC322WF

เครื่องเป่ามือ High Speed ใช้ไฟฟ้า 220V

TYC322W

เครื่องเป่ามือ High Speed (ใช้ไฟฟ้า 220V)

Please wait
สอบถามรายละเอียด