TX109LP

ก๊อกน้ำอื่นๆ

รายละเอียดสินค้าก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า (เฉพาะน้ำเย็น)
หมายเหตุไม่รวมสะดือป๊อปอัพ

Related Products

TS116B15(HM)

ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง

TS131B15(HM)

ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง

TX129L

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า (เฉพาะน้ำเย็น)

TS213

ก๊อกผสมระบบเปิด-ปิดด้วยเข่า