TTSR106SMFK

เรอิ-เอส

รายละเอียดฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน รวมราวแขวนฝักบัวปรับระดับ

Related Products

TTSR103MK

ฝักบัวก้านแข็ง 5 ฟังก์ชัน

TTSR106EMFK

ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน

TTLR104FK

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (เฉพาะน้ำเย็น)

TTMR306SMFK

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ พร้อมฝักบัวก้านแข็ง