TTMR306SMFK

ชุดฝักบัวอาบน้ำ

รายละเอียดก๊อกผสมยืนอาบน้ำ พร้อมฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน 5 ฟังก์ชัน
ขนาดหัวฝักบัว 250 มม.
Basic

Related Products

TTMR305SMFK

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ พร้อมฝักบัวก้านแข็ง

TBW02002T

ชุดฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน (Warm Spa)

TECHNOLOGY

TBW01002T

ชุดฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน (Warm Spa)

TECHNOLOGY

TTSH301C

ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน