TTMR306SMFK
ชุดฝักบัวอาบน้ำ

รายละเอียดก๊อกผสมยืนอาบน้ำ พร้อมฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน 5 ฟังก์ชัน
ขนาดหัวฝักบัว 250 มม.

Related Products

TBW01302T

ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ พร้อมฝักบัวก้านแข็ง (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)

TECHNOLOGY

TTSH302C

ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน

TBW02002T

ชุดฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน (Warm Spa)

TECHNOLOGY

TTSH301C

ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน

Please wait
สอบถามรายละเอียด