TTMR305SMFK

ชุดฝักบัวอาบน้ำ

รายละเอียดก๊อกผสมยืนอาบน้ำ พร้อมฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน 5 ฟังก์ชัน
ขนาดหัวฝักบัว 250 มม.

Related Products

TTMR306SMFK

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ พร้อมฝักบัวก้านแข็ง

TTSH301M

ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน 5 ฟังก์ชัน

TTSH302A

ชุดฝักบัวก้านแข็ง และฝักบัวสายอ่อน ระบบ Aerial

TBW02002T

ชุดฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน (Warm Spa)