TTMR202MFK

เรอิ-เอส

รายละเอียดก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำ ชนิดติดเคาน์เตอร์ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน (4 รูก๊อก)
Basic

Related Products

TTSR106EMFK

ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน

TTMR302K

ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง

TTSR106SMFK

ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน

TTWR106K

ก๊อกสำหรับฝักบัวอาบน้ำ (เฉพาะน้ำเย็น)