TTMR201MFK

เรอิ-อาร์

รายละเอียดก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำ ชนิดติดเคาน์เตอร์ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน (4 รูก๊อก)
Basic

Related Products

TTLR103FVK

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก (เฉพาะน้ำเย็น)

TTSR105SMFK

ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน

TTSR105EMFK

ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน

TTSR105EMFUK

ฝักบัวพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน รวมข้อต่อ