TTLA101K-AC - ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์

Features

  • เทคโนโลยีของก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ ทำงานโดยอัตโนมัติ ใช้งานได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

  • ก๊อกน้ำที่มาพร้อมเทคโนโลยีประหยัดน้ำ มอบความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

TTLA101K-AC
ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์

รายละเอียดก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ แบบไฟฟ้า 220 โวลต์
อัตราการไหลของน้ำ2 ลิตร/นาที

Features

  • เทคโนโลยีของก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ ทำงานโดยอัตโนมัติ ใช้งานได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบาย โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

  • ก๊อกน้ำที่มาพร้อมเทคโนโลยีประหยัดน้ำ มอบความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Technology

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

View All TOTO Technology

Related Products

TLE28001T-EC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ สร้างพลังงานในตัวเอง

TECHNOLOGY

TLE25002T-EC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ ทรง Semi-tall สร้างพลังงานในตัวเอง

TECHNOLOGY

TLE25005T-AC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ ชนิดฝังผนัง ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

TECHNOLOGY

TLE20001T-AC

ก๊อกเดี่ยวเซ็นเซอร์ ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด