TTBR305K

Rufice

รายละเอียดก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ
Basic

Related Products

TTLR303FVK-1

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก

TTLR304K

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ชนิดติดผนัง

TTLR303FK-1

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ

TTMR307K

ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง