T114CL10V10#NW1
ราวจับ

รายละเอียด ราวจับรูปตัว L สีขาว ไม่รวมน๊อตยึด
ขนาด700 x 700 x 120 มม, ø 34 มม.

Related Products

GYHR800W#MWW

ราวจับรูปตัว I สีไม้

GYHR86MR

ราวจับรูปตัว L สีเงิน

GYHR86WL#MWW

ราวจับรูปตัว L สีไม้

T114CU22#NW1

ราวจับสำหรับโถสุขภัณฑ์ชายสีขาว

Please wait
สอบถามรายละเอียด