T113BP3

Handrail

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า ไม่รวมน๊อตยึด
ขนาด800 มม, ø 34 มม.

Related Products

GYHR86WL#MWW

ราวจับรูปตัว L สีไม้

T113HK6

ราวจับแบบพับได้

T113BL11

ราวจับรูปตัว L

GYHR800M

ราวจับรูปตัว I สีเงิน