T113BP2

Handrail

รายละเอียดราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า ไม่รวมน๊อตยึด
ขนาด700 มม, ø 34 มม.

Related Products

T114CU2V1NW

ราวจับสำหรับโถสุขภัณฑ์ชายสีขาว

T113BL11

ราวจับรูปตัว L

TX3A1

ราวจับ

GYHR600W#NW1

ราวจับรูปตัว I สีขาว