LW717RCBXK - อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์

Features

  • การเคลือบพื้นผิวของอ่างล้างหน้าให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

LW717RCBXK
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)
ขนาด500 x 450 มม.
*ประกาศขาย กุมภาพันธ์ 2564

Features

  • การเคลือบพื้นผิวของอ่างล้างหน้าให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LW646JW/F

อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์

LW533JW/F

อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์

LW528NJ

อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์

LW642CJW/F

อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

Please wait
สอบถามรายละเอียด