LW712C
อ่างล้างหน้าแขวนผนัง

รายละเอียดอ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด600 x 500 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LT236CV

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

L30DK

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

LW954CJLW/F

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

LHT767CV

อ่างล้างหน้าหน้าพร้อมขารองอ่างแบบแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด