LW712C
อ่างล้างหน้าแขวนผนัง

รายละเอียดอ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด600 x 500 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LBAT601PB

ตู้เก็บของพร้อมอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

TECHNOLOGY

L210C

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

L710CDX2

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

LBAT601PG

ตู้เก็บของพร้อมอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด