LW538RCB
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)
ขนาด482 x 482 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

L946C

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

LW3717HY

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

LW682

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์

LW3716HY

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด