LW3717HY

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์
ขนาด746 x 448 x 50 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LW682

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

LW3716HY

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์

TECHNOLOGY

LW501

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

LW538RCB

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY