LW190K

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

รายละเอียดอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
ขนาด550 x 380 x 166 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECTใช่

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LW523NJ

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

LW645JW/F-1

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

LW681

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

LW953JW/F

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์