LW1216CK
อ่างล้างหน้าแขวนผนัง

รายละเอียดอ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์
ขนาด600 x 450 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LW1215CK

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

LHT236CV

อ่างล้างหน้าพร้อมขารองอ่างแบบแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

LT300CV

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

LBAT501PB

ตู้เก็บของพร้อมอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด