LBAT601PG

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง

รายละเอียดตู้เก็บของพร้อมอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง (สีเทา)
ขนาด600 X 500 x 515 มม.
*ประกาศขาย สิงหาคม 2562

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LW954CJLW/F

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

LT300CV

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

LBAT501PB

ตู้เก็บของพร้อมอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

TECHNOLOGY

LW248JRW/F

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)