DBX113-1CAM

ฝักบัวก้านแข็ง

รายละเอียดฝักบัวแขวนเพดาน
ขนาด ø หัวฝักบัว300 มม

Related Products

TTSR301CK

ฝักบัวก้านแข็ง

TTSR103MK

ฝักบัวก้านแข็ง 5 ฟังก์ชัน

TBW02004T

ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน (Warm Spa)

TECHNOLOGY

TBW03001T

ฝักบัวก้านแข็ง 5 ฟังก์ชัน