DBX113-1CAM - Aerial Shower

Features

  • เทคโนโลยี AERIAL PULSE ในฝักบัวของ TOTO คือระบบที่เติมอากาศผ่านเข้าไปในน้ำ เพื่อเพิ่มผิวสัมผัสของสายน้ำ พร้อมระบบการควบคุมจังหวะการไหลของน้ำ มอบประสบการณ์การอาบน้ำที่แสนเพลิดเพลินและผ่อนคลาย

  • ฝักบัวที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีประหยัดน้ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

DBX113-1CAM
Aerial Shower

รายละเอียดฝักบัวแขวนเพดาน
ขนาด ø หัวฝักบัว300 มม

Features

  • เทคโนโลยี AERIAL PULSE ในฝักบัวของ TOTO คือระบบที่เติมอากาศผ่านเข้าไปในน้ำ เพื่อเพิ่มผิวสัมผัสของสายน้ำ พร้อมระบบการควบคุมจังหวะการไหลของน้ำ มอบประสบการณ์การอาบน้ำที่แสนเพลิดเพลินและผ่อนคลาย

  • ฝักบัวที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีประหยัดน้ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Technology

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

AERIAL PULSE

ระบบเติมอากาศผ่านเข้าไปในน้ำ เพิ่มผิวสัมผัสของสายน้ำพร้อมระบบควบคุมจังหวะการไหลของน้ำ

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

AERIAL PULSE

ระบบเติมอากาศผ่านเข้าไปในน้ำ เพิ่มผิวสัมผัสของสายน้ำพร้อมระบบควบคุมจังหวะการไหลของน้ำ

View All TOTO Technology

Related Products

DBX114-1CAM

ฝักบัวแขวนเพดาน

TECHNOLOGY

TTSH103ECFUK

ฝักบัวพร้อมสาย ระบบ Aerial รวมข้อต่อ

TECHNOLOGY

DBX113CAMR

ฝักบัวก้านแข็ง

TECHNOLOGY

DBX114CAMR

ฝักบัวก้านแข็ง

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด