CWT822NJ

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง

รายละเอียดโถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง)
ระบบชำระล้างใช้น้ำ 6/3 ลิตร
รูปทรงโถอีลองเกต
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว220 มม. (ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุ่น TC281SJ
ขนาด360 x 545 x 345 มม.

Related Products

CWT512P

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง

CWT682

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง)

CWT542

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง

CWT797

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง)