ห้องน้ำ นีโอเรส ฝารองนั่งอัตโนมัติ สุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ก๊อกน้ำ อุปกรณ์ตกแต่ง พื้นที่สาธารณะ

สุขภัณฑ์

 

การเดินหน้าปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้  ซื่งเหมือนกับการพัฒนาการใช้งานของโถสุขภัณฑ์และอ่างล่างหน้า  ผลิตภัณฑ์ของโตโต้ทุกชิ้นได้รับการพัฒนาเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานความเป็นอยู่โดยมีวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นรากฐานในการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จด้วย  ทุกผลิตภัณฑ์ของโตโต้จะแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงความภูมิใจในประเพณีและความเต็มไปด้วยวัฒนธรรมของเราและทั้งหมดนี้คือคุณภาพของเรา