Visit Global Site   TH EN
 หน้าแรก  /  สินค้า  /  ฝารองนั่งอัตโนมัติ
 

Washlets

 

ฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระอัตโนมัติ คือ สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของโตโต้ ที่มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1980  วัตนกรรมนี้คือการเปลี่ยนแปลงของห้องน้ำในญี่ปุ่นในรอบสามสิบปี ฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระอัตโนมัติได้รับการปรับปรุงในเรื่องของสุขอนามัย และพัฒนาให้สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำ,ลมเป่าแห้ง และระบบการใช้งานแบบอัติโนมัติต่างๆ

WASHLET+ (3)
ฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระ ระบบอัตโนมัติ (6)
สุขภัณฑ์คู่ฝารองนั่งอัตโนมัติ (27)
 
Copyright © 2015, TOTO (Thailand) Co., Ltd. http://th.toto.com . All rights reserved.