โปรโมชัน Happy Hygiene Happy with TOTO

โปรโมชัน Happy Hygiene Happy with TOTO

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2563

ซื้อผลิตภัณฑ์ TOTO ครบตามเงื่อนไข รับของสมนาคุณมากมาย สูงสุด ทองคำหนัก 1 บาท

✅ ซื้อสินค้าครบ 15,000.- รับฟรี ! GIFT VOUCHER มูลค่า 200 บาท

✅ ซื้อสินค้าครบ 30,000.- รับฟรี ! GIFT VOUCHER มูลค่า 500 บาท

✅ ซื้อสินค้าครบ 60,000.- รับฟรี ! GIFT VOUCHER มูลค่า 1,200 บาท

✅ ซื้อสินค้าครบ 120,000.- รับฟรี ! GIFT VOUCHER มูลค่า 2,500 บาท

✅ ซื้อสินค้าครบ 300,000.- รับฟรี ! GIFT VOUCHER มูลค่า 6,500 บาท

✅ ซื้อสินค้าครบ 500,000.- รับฟรี ! GIFT VOUCHER มูลค่า 12,000 บาท

✅ ซื้อสินค้าครบ 1,000,000.- รับฟรี ! รับ ทองคำหนัก 1 บาท

ร้านตัวแทนจำหน่าย

เงื่อนไข :
• เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
• ไม่รวมราคางานโครงการ
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใดได้
• ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 25,350 บาท ราคาทองคำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
• สามารถรับของรางวัลได้ภายใน 30 วัน หลังจากชำระค่าสินค้า 100%
• จำกัดสิทธิ์ 1 ใบเสร็จ / 1 สิทธิ์ มูลค่าสูงสุดเป็นทองคำหนัก 1 บาท (ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้)
• ในกรณีที่มีโปรโมชันอื่นของทางบริษัทในช่วงเวลาเดียวกัน ลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิ์ได้เพียงโปรโมชันเดียวเท่านั้น
• สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี
• ต้องรับสินค้าภายในระยะเวลาโปรโมชันเท่านั้น
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Other News

View All
Apr 1, 2020

TOTO ห่วงใย ร่วมต้านภัย COVID-19

+
Please wait
สอบถามรายละเอียด