ซื้อผลิตภัณฑ์ TOTO ครบตามเงื่อนไข รับฟรี! Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท

  • เมื่อซื้อสินค้าครบ    15,000.-   รับ Gift Voucher มูลค่า      200.-
  • เมื่อซื้อสินค้าครบ    25,000.-   รับ Gift Voucher มูลค่า      400.-
  • เมื่อซื้อสินค้าครบ    60,000.-   รับ Gift Voucher มูลค่า    1,200.-
  • เมื่อซื้อสินค้าครบ   120,000.-   รับ Gift Voucher มูลค่า   2,500.-
  • เมื่อซื้อสินค้าครบ   300,000.-   รับ Gift Voucher มูลค่า   6,500.-
  • เมื่อซื้อสินค้าครบ   500,000.-   รับ Gift Voucher มูลค่า  12,000.-
  • เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000,000.-   รับ Gift Voucher มูลค่า  30,000.-

เงื่อนไข : เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่รวมราคางานโครงการ • สินค้าในกลุ่ม GB Faucet, SMA, และ WARM SPA จะถูกนับเป็น 2 เท่า • Gift Voucherไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • สามารถรับ Gift Voucher ภายใน 30 วัน หลังจากชำระค่าสินค้า 100% ในระยะเวลาโปรโมชัน • จำกัดสิทธิ์ 1 ใบเสร็จต่อ 1 สิทธิ์ มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท • ในกรณีที่มีโปรโมชั่นอื่นของทางบริษัทที่จัดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ลูกค้าสามารถเลือกได้แค่โปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงความผิดพลาดจากการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562 (หรือจนกว่าของจะหมด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายโตโต้

Online catalog Product Contact us Back to top