ทำความรู้จักกับ EWATER+ นวัตกรรมความสะอาดในสุขภัณฑ์จากTOTO

ทำความรู้จักกับ EWATER+ นวัตกรรมความสะอาดรูปแบบใหม่จาก TOTO ที่ช่วยรักษาความสะอาดในห้องน้ำโดยไม่ต้องใช้สารเคมี และไม่ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

สิ่งสกปรก และแบคทีเรียที่มองไม่เห็น เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ทุกคนต้องพบเจอและสัมผัสโดยไม่รู้ตัว การรักษาสุขอนามัยที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในห้องน้ำที่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่าง ๆ การใช้สุขภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความสะอาดได้มากกว่าปกติจึงเป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึง TOTO จึงได้ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีต่าง ๆ จนเกิดเป็นเทคโนโลยี EWATER+ ขึ้น เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มองไม่เห็นที่อาจซ่อนตัวอยู่รอบตัวของทุกคน

 

EWATER+ คืออะไร

EWATER+ คือหนึ่งในนวัตกรรมความสะอาดที่ TOTO พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยทำความสะอาดสุขภัณฑ์และลดเชื้อแบคทีเรียที่มองไม่เห็น โดย EWATER+ ใช้ทำความสะอาดก้านฉีดชำระและโถสุขภัณฑ์ในบริเวณที่สิ่งสกปรกมักจะเกาะติดและก่อให้เกิดคราบสะสมโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเข้าช่วย

EWATER+ for BOWLEWATER+ for WAND

ทั้งนี้ EWATER+ เกิดจากการทำปฏิกิริยาอิเล็กโตรไลซ์ของคลอไรด์ไอออนที่อยู่ในน้ำประปา ซึ่งช่วยขจัดคราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลังการทำปฏิกิริยาผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง EWATER+ จะกลับกลายเป็นน้ำประปาธรรมดา จึงเป็นสร้างสารทำความสะอาดที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

EWATER+ Process

 

ประโยชน์ของ EWATER+

EWATER+ for BOWL

EWATER+ for WAND

EWATER+ เป็นน้ำที่เกิดจากการอิเล็กโตรไลซ์เกิดจากการแยกสลายสารด้วยขั้วไฟฟ้าบวกและลบ ทำให้เกิดปฏิกิริยาอิเล็กโตรไลซิส (Electrolysis) ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติในการลดเชื้อแบคทีเรียและสิ่งสกปรกโดยไม่ต้องใช้สารเคมี น้ำอิเล็กโตรไลซ์จึงเหมาะกับการใช้ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้าน โดยเฉพาะการใช้กับโถสุขภัณฑ์และก้านฉีดชำระซึ่งเป็นอุปกรณ์ในห้องน้ำที่มักจะสัมผัสกับสิ่งสกปรกรวมถึงเชื้อโรคที่มองไม่เห็นได้มากที่สุด เพราะนอกจากจะมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดคราบสกปรกได้หมดจดแล้ว ยังปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอีกด้วย เนื่องจากไม่มีสารเคมีตกค้าง

 

กระบวนการทำงานของ EWATER+ ในสุขภัณฑ์ TOTO

EWATER+ Process

กระบวนการทำงานของ EWATER+ ในสุขภัณฑ์อัตโนมัติจาก TOTO ช่วยให้โถสุขภัณฑ์สะอาดได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี มีกระบวนการทำความสะอาดสุขภัณฑ์ตั้งแต่ก่อนใช้งาน ระหว่างการใช้งานและหลังการใช้งานไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานอีกด้วย โดยกระบวนการทำงานของ EWATER+ ในสุขภัณฑ์ TOTO มีดังนี้

  • ก่อนการใช้งาน ขั้นตอน PREMIST เป็นการใช้น้ำประปาฉีดพ่น เป็นละอองน้ำเคลือบบนพื้นผิวภายในโถสุขภัณฑ์
  • ระหว่างการใช้งาน น้ำที่ฉีดพ่นจากขั้นตอน PREMIST เมื่อสัมผัสกับโถสุขภัณฑ์ที่เคลือบสาร CEFIONTECT จะทำให้สิ่งสกปรกเกาะติดได้ยากกว่าปกติ และช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • หลังการใช้งาน EWATER+ จะถูกปล่อยออกมาทำความสะอาดก้านฉีดชำระและภายในโถสุขภัณฑ์เป็นการช่วยกำจัดคราบสกปรกและลดเชื้อแบคทีเรียที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อีกทั้งยังช่วยลดคราบสะสมภายในโถสุขภัณฑ์ได้อีกด้วย
  • เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน แม้ไม่มีผู้ใช้งาน EWATER+ จะฉีดพ่นออกมาโดยอัตโนมัติทุก 8 ชั่วโมง หลังการใช้งานครั้งล่าสุด เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

 

EWATER+ ทางเลือกของการทำความสะอาดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย

 

EWATER+

ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาความสะอาดที่หลากหลายทั้งรูปแบบที่ต้องพึ่งพาสารเคมีหรือรังสีต่าง ๆ การใช้รังสีฉายเพื่อกำจัดเชื้อโรค (Ultraviolet Germicidal Irradiation หรือ UVGI) ก็เป็นหนึ่งในวิธีทำความสะอาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยรังสีอัลตราไวโอเลต หรือ UV คือพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นต่ำกว่าที่ตามองเห็นซึ่งแผ่จากดวงอาทิตย์มากยังโลก แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ UV-A, UV-B และ UV-C ซึ่งรังสี UV-C เป็นชนิดที่ถูกนำมาปรับใช้กับการฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาล เครื่องมือทางการแพทย์ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนตัว

อย่างไรก็ตามรังสี UV ก็ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหากใช้เป็นเวลานานเกินไปหรือการสัมผัสกับแสงโดยตรงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา เช่น ทำให้สีผิวเปลี่ยน เกิดจุดด่างดำ ทำให้เกิดต้อลมหรืออาการอักเสบของกระจกตา และมีโอกาสจอประสาทตาเสื่อมได้ โดยเจ้าหน้าที่จาก UV Light Technology บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ฆ่าเชื้อทางการแพทย์ ในสหราชอาณาจักร ได้อธิบายว่า รังสี UVC เป็นแสงที่อันตรายมาก ไม่ควรสัมผัสโดยตรง หากสายตาโดยแสง UV-C เพียงไม่กี่วินาทีก็มีความรุนแรงเท่ากับการจองมองดวงอาทิตย์เป็นเวลาไม่กี่นาที จึงควรใช้งานรังสี UV อย่างถูกวิธีด้วยความระมัดวัง

ด้วยผลกระทบจากสารตกค้างหรือผลกระทบจากรังสีต่าง ๆ ที่มีต่อร่างกาย ทำให้ TOTO ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีที่จะช่วยรักษาความสะอาดได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้งานในระยะยาว เทคโนโลยี EWATER+ จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความสะอาดและปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานสุขภัณฑ์ TOTO ทุกคน

 

นอกจาก EWATER+ จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพด้วยการทิ้งสารตกค้างให้กับร่างกายแล้ว EWATER+ ยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นการทำความสะอาดโดยไม่ใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบ และช่วยลดคราบสะสมบนโถสุขภัณฑ์ซึ่งช่วยลดความถี่ในการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่ใช้สารเคมี EWATER+ จึงเป็นนวัตกรรมที่รักษาความสะอาดได้อย่างยั่งยืน

 

 

นอกจากเทคโนโลยี EWATER+ ซึ่งอยู่ในสินค้ากลุ่มสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST และ ฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET แล้ว บริษัท TOTO ยังมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้งานซึ่งเรียกว่า CLEAN SYNERGY อีกด้วย

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของเทคโนโลยีอื่นๆ ได้ที่นี่

คลิก

 

——————–

 

ที่มา

Other News

View All
Oct 21, 2021

10 ของใช้ในห้องน้ำ ซื้อติดบ้านไว้อุ่นใจแน่!

+
Oct 14, 2021

หมดปัญหาไม่ยกฝา! เตรียมตัวให้พร้อมก่อนติดตั้งโถปัสสาวะชาย

+
Oct 11, 2021

7 เคล็ดลับเนรมิตห้องน้ำโมเดิร์น ให้สวย เก๋ ทันสมัย

+
Please wait
Contact Us