ทำความรู้จักกับ EWATER+ นวัตกรรมความสะอาดในสุขภัณฑ์จากTOTO

News and Article

ทำความรู้จักกับ EWATER+ นวัตกรรมความสะอาดรูปแบบใหม่จาก TOTO ที่ช่วยรักษาความสะอาดในห้องน้ำโดยไม่ต้องใช้สารเคมี และไม่ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

สิ่งสกปรก และแบคทีเรียที่มองไม่เห็น เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ทุกคนต้องพบเจอและสัมผัสโดยไม่รู้ตัว การรักษาสุขอนามัยที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในห้องน้ำที่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่าง ๆ การใช้สุขภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความสะอาดได้มากกว่าปกติจึงเป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึง TOTO จึงได้ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีต่าง ๆ จนเกิดเป็นเทคโนโลยี EWATER+ ขึ้น เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มองไม่เห็นที่อาจซ่อนตัวอยู่รอบตัวของทุกคน

 

EWATER+ คืออะไร

EWATER+ คือหนึ่งในนวัตกรรมความสะอาดที่ TOTO พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยทำความสะอาดสุขภัณฑ์และลดเชื้อแบคทีเรียที่มองไม่เห็น โดย EWATER+ ใช้ทำความสะอาดก้านฉีดชำระและโถสุขภัณฑ์ในบริเวณที่สิ่งสกปรกมักจะเกาะติดและก่อให้เกิดคราบสะสมโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเข้าช่วย

EWATER+ for BOWLEWATER+ for WAND

ทั้งนี้ EWATER+ เกิดจากการทำปฏิกิริยาอิเล็กโตรไลซ์ของคลอไรด์ไอออนที่อยู่ในน้ำประปา ซึ่งช่วยขจัดคราบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลังการทำปฏิกิริยาผ่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง EWATER+ จะกลับกลายเป็นน้ำประปาธรรมดา จึงเป็นสร้างสารทำความสะอาดที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

EWATER+ Process

 

ประโยชน์ของ EWATER+

EWATER+ for BOWL

EWATER+ for WAND

EWATER+ เป็นน้ำที่เกิดจากการอิเล็กโตรไลซ์เกิดจากการแยกสลายสารด้วยขั้วไฟฟ้าบวกและลบ ทำให้เกิดปฏิกิริยาอิเล็กโตรไลซิส (Electrolysis) ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติในการลดเชื้อแบคทีเรียและสิ่งสกปรกโดยไม่ต้องใช้สารเคมี น้ำอิเล็กโตรไลซ์จึงเหมาะกับการใช้ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้าน โดยเฉพาะการใช้กับโถสุขภัณฑ์และก้านฉีดชำระซึ่งเป็นอุปกรณ์ในห้องน้ำที่มักจะสัมผัสกับสิ่งสกปรกรวมถึงเชื้อโรคที่มองไม่เห็นได้มากที่สุด เพราะนอกจากจะมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดคราบสกปรกได้หมดจดแล้ว ยังปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอีกด้วย เนื่องจากไม่มีสารเคมีตกค้าง

 

กระบวนการทำงานของ EWATER+ ในสุขภัณฑ์ TOTO

EWATER+ Process

กระบวนการทำงานของ EWATER+ ในสุขภัณฑ์อัตโนมัติจาก TOTO ช่วยให้โถสุขภัณฑ์สะอาดได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี มีกระบวนการทำความสะอาดสุขภัณฑ์ตั้งแต่ก่อนใช้งาน ระหว่างการใช้งานและหลังการใช้งานไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานอีกด้วย โดยกระบวนการทำงานของ EWATER+ ในสุขภัณฑ์ TOTO มีดังนี้

 • ก่อนการใช้งาน ขั้นตอน PREMIST เป็นการใช้น้ำประปาฉีดพ่น เป็นละอองน้ำเคลือบบนพื้นผิวภายในโถสุขภัณฑ์
 • ระหว่างการใช้งาน น้ำที่ฉีดพ่นจากขั้นตอน PREMIST เมื่อสัมผัสกับโถสุขภัณฑ์ที่เคลือบสาร CEFIONTECT จะทำให้สิ่งสกปรกเกาะติดได้ยากกว่าปกติ และช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • หลังการใช้งาน EWATER+ จะถูกปล่อยออกมาทำความสะอาดก้านฉีดชำระและภายในโถสุขภัณฑ์เป็นการช่วยกำจัดคราบสกปรกและลดเชื้อแบคทีเรียที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อีกทั้งยังช่วยลดคราบสะสมภายในโถสุขภัณฑ์ได้อีกด้วย
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน แม้ไม่มีผู้ใช้งาน EWATER+ จะฉีดพ่นออกมาโดยอัตโนมัติทุก 8 ชั่วโมง หลังการใช้งานครั้งล่าสุด เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

 

EWATER+ ทางเลือกของการทำความสะอาดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย

 

EWATER+

ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาความสะอาดที่หลากหลายทั้งรูปแบบที่ต้องพึ่งพาสารเคมีหรือรังสีต่าง ๆ การใช้รังสีฉายเพื่อกำจัดเชื้อโรค (Ultraviolet Germicidal Irradiation หรือ UVGI) ก็เป็นหนึ่งในวิธีทำความสะอาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยรังสีอัลตราไวโอเลต หรือ UV คือพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นต่ำกว่าที่ตามองเห็นซึ่งแผ่จากดวงอาทิตย์มากยังโลก แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ UV-A, UV-B และ UV-C ซึ่งรังสี UV-C เป็นชนิดที่ถูกนำมาปรับใช้กับการฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาล เครื่องมือทางการแพทย์ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนตัว

อย่างไรก็ตามรังสี UV ก็ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหากใช้เป็นเวลานานเกินไปหรือการสัมผัสกับแสงโดยตรงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังและดวงตา เช่น ทำให้สีผิวเปลี่ยน เกิดจุดด่างดำ ทำให้เกิดต้อลมหรืออาการอักเสบของกระจกตา และมีโอกาสจอประสาทตาเสื่อมได้ โดยเจ้าหน้าที่จาก UV Light Technology บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ฆ่าเชื้อทางการแพทย์ ในสหราชอาณาจักร ได้อธิบายว่า รังสี UVC เป็นแสงที่อันตรายมาก ไม่ควรสัมผัสโดยตรง หากสายตาโดยแสง UV-C เพียงไม่กี่วินาทีก็มีความรุนแรงเท่ากับการจองมองดวงอาทิตย์เป็นเวลาไม่กี่นาที จึงควรใช้งานรังสี UV อย่างถูกวิธีด้วยความระมัดวัง

ด้วยผลกระทบจากสารตกค้างหรือผลกระทบจากรังสีต่าง ๆ ที่มีต่อร่างกาย ทำให้ TOTO ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีที่จะช่วยรักษาความสะอาดได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้งานในระยะยาว เทคโนโลยี EWATER+ จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความสะอาดและปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานสุขภัณฑ์ TOTO ทุกคน

 

นอกจาก EWATER+ จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพด้วยการทิ้งสารตกค้างให้กับร่างกายแล้ว EWATER+ ยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นการทำความสะอาดโดยไม่ใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบ และช่วยลดคราบสะสมบนโถสุขภัณฑ์ซึ่งช่วยลดความถี่ในการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่ใช้สารเคมี EWATER+ จึงเป็นนวัตกรรมที่รักษาความสะอาดได้อย่างยั่งยืน

 

 

นอกจากเทคโนโลยี EWATER+ ซึ่งอยู่ในสินค้ากลุ่มสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST และ ฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET แล้ว บริษัท TOTO ยังมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้งานซึ่งเรียกว่า CLEAN SYNERGY อีกด้วย

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของเทคโนโลยีอื่นๆ ได้ที่นี่

คลิก

 

——————–

 

ที่มา

Other News

View All
[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #Review
Mar 20, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #Review

+
[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #Review
Mar 7, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #Review

+
[TOTO Customer’s Voice] Khun Jirawon Kamwongsa #Review
Feb 22, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Khun Jirawon Kamwongsa #Review

+
Please wait

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Cookies policy and you can manage your own privacy by clicking Cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessary cookies
  Always Active

  Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytic Cookies

  These cookies store information about your use of the website. so that we can measure, evaluate, improve and develop the content of our products/services and our website to enhance your experience of using the website. If you do not consent to our use of these types of cookies We will not be able to measure, evaluate and develop the Website.

Save