100 ปี แห่งการพัฒนา TOTO มุ่งมั่นแก้ไขทุกปัญหาในห้องน้ำ

News and Article

100 ปีแห่งการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง TOTO สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขทุกปัญหาในห้องน้ำ โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และทนทานต่อการใช้งาน

ประวัติความเป็นมาของ TOTO

บริษัท TOTO ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1917 โดย มร.คาซูชิกะ โอคุระ ในช่วงแรกมีชื่อว่าบริษัทโตโยโตคิ จำกัด มหาชน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น TOTO ในภายหลัง โดยสุขภัณฑ์จาก TOTO เริ่มได้รับความนิยมอย่างสูงในปี ค.ศ.1923 เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวคันโตซึ่งทำให้เมืองโตเกียวเสียหายอย่างหนัก ส่งผลให้ความต้องการสุขภัณฑ์พุ่งสูงอย่างรวดเร็วจากการสร้างระบบกำจัดของเสียภายในเมืองขึ้นใหม่

ประวัติความเป็นมาของ TOTO

ต่อมาในปี ค.ศ.1946 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัท TOTO ได้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรสำหรับการผลิตและก่อตั้งโรงงานผลิตก๊อกน้ำ ผลิตภัณฑ์เคลือบเซรามิก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นผู้นำด้านสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำจนถึงทุกวันนี้

TOTO ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความทนทาน

หลังจากในปี ค.ศ.1964 TOTO ประสบความสำเร็จจากการสร้างห้องน้ำสำเร็จรูปให้กับโรงแรม New Otani ในกรุงโตเกียวเป็นจำนวน 1,044 ห้อง TOTO ก็ไม่หยุดยั้งพัฒนาเทคโนโลยีภายในสุขภัณฑ์โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความทนทานเป็นหลัก 

จนกระทั่งในปี ค.ศ.1980 TOTO ได้เริ่มปฏิวัติห้องน้ำเป็นครั้งแรกด้วยการเปิดตัว WASHLET ฝารองนั่งอัตโนมัติที่ช่วยยกระดับความสะอาด เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี ค.ศ. 2019 ฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET มียอดขายมากกว่า 50 ล้านชิ้นทั่วโลก

 

TOTO มุ่งเน้นพัฒนาสินค้ามาตลอด 100 ปี เพื่อให้ตอบโจทย์ และช่วยแก้ไขทุกปัญหาในห้องน้ำของผู้ใช้งาน 

TOTO เล็งเห็นถึงปัญหาของการใช้งานสุขภัณฑ์จึงนำปัญหามาศึกษาวิจัยมาตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ปัญหา ที่พบเจอภายในห้องน้ำ

 

1. ออกแบบใหม่ให้แตกต่าง (REDESIGN)

การออกแบบสุขภัณฑ์แบบเดิม ๆ อาจมีจุดอ่อนที่มักเป็นสาเหตุของปัญหาความสกปรก TOTO จึงได้ศึกษาออกแบบเพื่อให้ได้สุขภัณฑ์ที่ทำความสะอาดง่าย และลดการใช้สารเคมี

ปัญหาของโถสุขภัณฑ์จากการออกแบบ

ปัญหาของโถสุขภัณฑ์จากการออกแบบ

> ทำความสะอาดยาก โถสุขภัณฑ์ปกติมักมีรูปแบบ Box Rim ซึ่งมีมุมอับทำให้อุปกรณ์ทำความสะอาดเข้าถึงได้ยาก จนคราบสกปรกเกาะติดสะสมอยู่ในมุมอับเหล่านี้
> ปัญหากลิ่น นอกจากปัญหาคราบสกปรกเกาะติดในมุมอับแล้ว อีกหนึ่งปัญหาจากการทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงคือกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อาจส่งกลิ่นรบกวนได้

TOTO จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี RIMLESS และ DEODORIZER 

การออกแบบโภสุขภัณฑ์ Rimless จากทาง TOTO

DEODORIZER ระบบฟอกกลิ่นไม่พึงประสงค์

เนื่องจากปัญหาการออกแบบโถสุขภัณฑ์ TOTO จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี RIMLESS ซึ่งเป็นการออกแบบโถสุขภัณฑ์แบบขอบโถไร้ขอบ ทำให้ไม่มีมุมอับทำความสะอาดง่ายได้หมดจดไม่มีคราบสกปรกเกาะติด อีกทั้งยังมีเทคโนโลยี DEODORIZER เป็นระบบที่ช่วยฟอกกลิ่นไม่พึงประสงค์

 

2. วิจัยเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด (RESEARCH)

TOTO ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการชำระล้างไม่หมดจดโดยใช้ “TSUBAME” Super Computer ในการจำลองการทำงานของระบบชำระล้าง จนได้ระบบชำระล้างที่มีมาตรฐานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาของโถสุขภัณฑ์เกี่ยวกับการชำระล้าง

ปัญหาของโถสุขภัณฑ์เกี่ยวกับการชำระล้าง

> ชำระล้างไม่หมดในครั้งเดียว ระบบชำระล้างในโถสุขภัณฑ์ทั่วไปมักปล่อยน้ำจากด้านข้างในรูปแบบบนลงล่างทำให้เกิดปัญหา เช่น ชำระล้างได้ไม่หมดจด มีน้ำกระเซ็นออกจากโถสุขภัณฑ์ และชำระล้างได้ไม่ทั่วทั้งโถอีกด้วย
> ใช้น้ำเยอะ โถสุขภัณฑ์โดยทั่วไปใช้ปริมาณน้ำเป็นจำนวนมากถึง 8-12 ลิตร ต่อการกดชำระล้างหนึ่งครั้ง

เทคโนโลยี TORNADO FLUSH จาก TOTO 

เทคโนโลยี TORNADO FLUSH จาก TOTO 

เนื่องจากปัญหาการชำระล้างของโถสุขภัณฑ์ TOTO จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี TORNADO FLUSH การชำระล้างโดยกระแสน้ำที่แรงและหมุน 360 องศาเข้าถุงทุกจุดภายในโถสุขภัณฑ์ เป็นการปล่อยน้ำจากช่องด้านหน้าโถสุขภัณฑ์ทำให้น้ำไหลผ่านช่องแคบรูปตัวยูด้วยแรงดันน้ำคงที่ การทำงานในรูปแบบนี้ทำให้ทำความสะอาดได้อย่างหมดจด ไม่มีน้ำกระเซ็นออกจากโถสุขภัณฑ์ และยังใช้น้ำน้อยเพียง 3.8 ลิตร

 

3. นวัตกรรมใหม่ช่วยทำความสะอาด (REDUCTION)

ความสะอาดเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่ TOTO นำมาใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยให้ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ได้โดยไม่พึ่งสารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัญหาของโถสุขภัณฑ์เรื่องการทำความสะอาด

ปัญหาของโถสุขภัณฑ์เรื่องการทำความสะอาด

> ทำความสะอาดยาก มีคราบฝังลึก โถสุขภัณฑ์ทั่วไปมักทำความสะอาดยาก หากทิ้งไว้เป็นเวลานาน ก็จะมีคราบสกปรกทำให้ดูไม่น่าใช้งานอย่างยิ่ง เมื่อสกปรกง่ายจึงต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้น และต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดเยอะซึ่งเสี่ยงต่อการสัมผัสสารพิษได้มากยิ่งขึ้น

> มีแบคทีเรียสะสม นอกจากคราบสกปรกที่ไม่น่ามองแล้วความสกปรกยังเป็นต้นเหตุของปัญหาแบคทีเรียและเชื้อโรคที่มองไม่เห็น เช่น เชื้อราที่เกิดจากความชื้นสัสมทำให้เกิดอาการปอดอักเสบรุนแรงได้

เทคโนโลยี สารเคลือบ CEFIONTECT และ EWATER+ ในก้านฉีดชำระอัตโนมัติจาก TOTO

เทคโนโลยี สารเคลือบ CEFIONTECT จาก TOTO

เนื่องจากปัญหาการทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ TOTO จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี EWATER+ ในก้านฉีดชำระอัตโนมัติซึ่ง EWATER+ ผลิตด้วยปฏิกิริยาอิเล็กโตรไลซ์ของคลอไรด์ไออนที่อยู่ในน้ำประปา ซึ่งปฏิกิริยานี้ทำให้น้ำบริสุทธิ์และช่วยกำจัดแบคทีเรียที่มองไม่เห็นได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี

เทคโนโลยี EWATER+ ในก้านฉีดชำระอัตโนมัติจาก TOTO

เมื่อนำ EWATER+ มาใช้ควบคู่กับการเคลือบสุขภัณฑ์ด้วย CEFIONTECT ซึ่งเป็นสารเคลือบสุขภัณฑ์ให้มีพื้นผิวเรียบลื่น สวยงาม คงทน จึงทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้นประหยัดเวลาทำความสะอาดและช่วยลดจำนวนครั้งที่ต้องทำความสะอาดอีกด้วย

 

4. เหนือกว่าโถสุขภัณฑ์ทั่วไป (RELEASE)

สายฉีดชำระอัตโนมัติถือเป็นนวัตกรรมสำคัญจาก TOTO ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายโดยยังคงความปลอดภัย และความสะอาดไว้ได้เป็นอย่างดี

ปัญหาที่มักพบในสายฉีดชำระทั่วไป

ปัญหาที่มักพบในสายฉีดชำระทั่วไป

> ควบคุมสายน้ำไม่ได้ ปัญหาหลักที่พบบ่อยในสายฉีดชำระทั่วไปคือความแรงของสายน้ำที่ไม่สามารถควบคุมได้ตามต้องการทั้งแรงไปจนทำให้เจ็บปวดและเบาเกินไปจนทำความสะอาดไม่ได้เท่าที่ต้องการ

> พื้นเปียกลื่น ปัญหาใหญ่ที่พบจากสายฉีดชำระคือสายฉีดรั่วซึมมีน้ำหยดซึ่งทำให้พื้นเปียกลื่นเป็นอัยตรายต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้

> เสี่ยงต่อเชื้อโรคที่มองไม่เห็น เนื่องจากสายฉีดชำระเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานร่วมกับผู้อื่นจึงเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคที่มองไม่เห็นจากน้ำที่จะกระเซ็นกลับไปโดนสายฉีดชำระได้

เทคโนโลยีก้านฉีดชำระอัตโนมัติจาก TOTO 

เทคโนโลยีก้านฉีดชำระอัตโนมัติจาก TOTO 

เนื่องจากปัญหาในสายฉีดชำระทั่วไป TOTO จึงได้พัฒนาก้านฉีดชำระอัตโนมัติในฝารองนั่งอัตโนมัติที่ทำความสะอาดได้อย่างแม่นยำตรงจุด โดยก้านฉีดชำระจะเคลื่อนตัวออกจากฝารองนั่งและฉีดชำระโดยทำมุมที่ 43 องศา ซึ่งทาง TOTO ได้ทดสอบและคำนวณมาแล้วว่าที่ 43 องศา น้ำที่ฉีดออกไปจะไม่กระเซ็นกลับไปโดนก้านฉีดชำระ พร้อมด้วยเทคโนโลยี AIR-IN WONDER WAVE ซึ่งเป็นการเพิ่มมวลอากาศเข้าไปในสายน้ำทำให้สายน้ำถูกปล่อยออกมามีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังปรับแรงดันน้ำได้ตามความต้องการ และก้านฉีดก็สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ก่อนและหลังใช้งาน จึงปลอดภัยจากแบคทีเรียที่มองไม่เห็นแม้ใช้งานร่วมกับผู้อื่น 

 

5. สร้างสรรค์ฟังก์ชันที่สะดวกกว่า (RELIEF)

นอกจากความใส่ใจในการทำงานส่วนหลักแล้ว TOTO ยังเพิ่มฟังก์ชันเสริมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานโถสุขภัณฑ์ได้มากกว่าโถสุขภัณฑ์ทั่วไป

ปัญหาอื่น ๆ ที่พบในสุขภัณฑ์ทั่วไป

ปัญหาการสัมผัส ที่พบในสุขภัณฑ์ทั่วไปปัญหาอื่นๆ ที่พบในสุขภัณฑ์ทั่วไป

> เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย การใช้โถสุขภัณฑ์ทั่วไปผู้ใช้งานจำเป็นต้องจับฝารองนั่งเพื่อเปิดหรือปิดด้วยตนเอง ทำให้เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคที่มองไม่เห็นได้มากยิ่งขึ้น

> ไฟส่องสว่างแสบตา การเปิดไฟห้องน้ำในช่วงเวลากลางคืนอาจทำให้แสงไฟส่องสว่างแสบตาเนื่องจากดวงตาปรับการมองเห็นได้ไม่ทัน

> ฝารองนั่งเย็นเกินไป ช่วงที่มีอากาศเย็นฝารองนั่งที่เย็นเกินไปอาจเป็นอุปสรรคและทำให้รู้สึกไม่อยากทำธุระส่วนตัวได้

เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกจาก TOTO

เทคโนโลยี AUTO FLUSH เพื่อความสะดวกจาก TOTOเทคโนโลยี SOFT LIGHT เพื่อความสะดวกจาก TOTO

TOTO ใส่ใจทุกรายละเอียดของการเข้าห้องน้ำจึงได้พัฒนาฟังก์ชันที่ช่วยให้ทุกคนในครอบครัวใช้งานสุขภัณฑ์ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น AUTO OPEN/ CLOSE LID ฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติและระบบชำระล้างอัตโนมัติ AUTO FLUSH ที่ช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งสกปรก 

ระบบไฟส่องสว่าง SOFT LIGHT ที่ทำงานทันทีเมื่อฝารองนั่งเปิดขึ้นซึ่งเป็นแสงที่สว่างเพียงพอ แต่ไม่รบกวนสายตา และสุดท้าย HEATED SEAT ฝารองนั่งปรับอุณหภูมิได้เพิ่มความสบายขณะใช้งานได้เป็นอย่างดี แก้ไขทุกปัญหาในห้องน้ำ

 

6. ใช้งานได้อย่างยั่งยืน (RESPECT THE NATURE)

นอกจากการใช้งานแล้ว TOTO ยังใส่ใจ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การันตีด้วยรางวัล GREEN GOOD DESIGN 2018 ให้กับโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST และฝารองนั่งอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชัน EWATER+ โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลมาตรฐานระดับโลกสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโดยการคำนึงถึงระบบนิเวศน์ นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสีเขียว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การันตีด้วยรางวัล GREEN GOOD DESIGN 2018 ให้กับโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST

 

TOTO เปิดโรงงานผลิต WASHLET ที่ประเทศไทย

TOTO เปิดโรงงานผลิต WASHLET ที่ประเทศไทย

เปลี่ยนพื้นที่ส่วนตัวในบ้านอย่างห้องน้ำให้เป็นพื้นที่แห่งอนาคตด้วยสุขภัณฑ์จาก TOTO ด้วยยอดขายกว่า 50 ล้านชิ้นทั่วโลก TOTO มองเห็นความสำคัญในการใช้งานห้องน้ำ โดยในปัจจุบัน TOTO ได้เริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ที่ประเทศไทย เพื่อให้คนไทยทุกครอบครัวได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะดวกสบายและปลอดภัย

 

เปลี่ยน… สู่สิ่งที่ดีกว่า ถ้าไม่เปลี่ยนวันนี้แล้วจะเปลี่ยนวันไหน?

แก้ไขทุกปัญหาในห้องน้ำ

มาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ WASHLET จากทาง TOTO 

เลือกชมสินค้าจากทาง TOTO สุขภัณฑ์ 

> สินค้าสุขภัณฑ์ < คลิก >

> สินค้าฝารองนั่งอัตโนมัติ < คลิก >

Other News

View All
[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #Review
Mar 20, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #Review

+
[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #Review
Mar 7, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #Review

+
[TOTO Customer’s Voice] Khun Jirawon Kamwongsa #Review
Feb 22, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Khun Jirawon Kamwongsa #Review

+
Please wait

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Cookies policy and you can manage your own privacy by clicking Cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Necessary cookies
    Always Active

    Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytic Cookies

    These cookies store information about your use of the website. so that we can measure, evaluate, improve and develop the content of our products/services and our website to enhance your experience of using the website. If you do not consent to our use of these types of cookies We will not be able to measure, evaluate and develop the Website.

Save