ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งคุณ… และโลกไปพร้อมกัน

News and Article

ผลิตภัณฑ์ที่ดีไม่ได้มีเพื่อมอบความสะอาดและความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ทุกวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งก่อตั้งโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations เพื่อให้เกิดความตระหนักในวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลภาวะทางทะเล, ภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศ, การบริโภคอย่างยั่งยืน ฯลฯ โดยจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2517 หรือกว่า 47 ปีมาแล้ว

 

ทางบริษัท TOTO เองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน จึงได้จัดตั้ง TOTO Global Environmental Vision ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นทุกกระบวนการผลิตสินค้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของเรานั้น ล้วนมีส่วนช่วยในการประหยัดน้ำ ประหยัดพลังงาน ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

 

ลดการใช้น้ำ… ด้วยโถสุขภัณฑ์ที่มาพร้อมกับระบบฟลัชทรงพลัง

 

เพราะผลิตภัณฑ์ของ TOTO มีความเกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรงเนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้งานภายในห้องน้ำ ดังนั้น TOTO จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโถสุขภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการประหยัดน้ำมาโดยตลอด

ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งคุณ... และโลกไปพร้อมกัน 1

ในปี ค.ศ.1976 TOTO ได้เปิดตัวสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำเพียง 13 ลิตร ต่อการกดน้ำชำระล้างหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยกว่าสุขภัณฑ์ในยุคก่อนหน้านั้นมากถึง 35%

ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งคุณ... และโลกไปพร้อมกัน 2

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา TOTO ก็ได้มุ่งหน้าพัฒนาเทคโนโลยีจนได้มาซึ่งระบบชำระล้างแบบ TORNADO FLUSH ที่สามารถช่วยประหยัดน้ำได้ และยังคงประสิทธิภาพการทำความสะอาดไว้ได้อย่างหมดจด จนกระทั่งปี ค.ศ. 2012 สุขภัณฑ์ของ TOTO ถูกพัฒนาจนใช้ปริมาณน้ำน้อยที่สุดเพียง 3.8 ลิตร (สำหรับการกดชำระล้างแบบหนัก) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโถสุขภัณฑ์ยุค 70s เราได้มีการใช้น้ำลดลงมากกว่า 70% และเมื่อเทียบกับโถสุขภัณฑ์ทั่วไปในยุคปัจจุบัน (ใช้น้ำ 6 ลิตร) ก็สามารถช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่า 36% ด้วยกัน

 

ระบบชำระล้าง TORNADO FLUSH เป็นการทำความสะอาดโดยกระแสน้ำที่แรง และไหลหมุน 360 องศา ทำให้เข้าถึงทุกจุดภายในโถสุขภัณฑ์ของคุณ ทำงานควบคู่กับการออกแบบโถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ (RIMLESS) ซึ่งช่วยลดสิ่งสกปรกตกค้าง น้ำไม่กระเซ็นออกนอกโถสุขภัณฑ์ อีกทั้งยังช่วยให้ทำความสะอาดง่ายอีกด้วย เนื่องจากปราศจากมุมอับที่อุปกรณ์ทำความสะอาดมักเข้าไม่ถึง

 

ชมสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST ที่มีระบบชำระล้างแบบ TORNADO FLUSH

คลิก

 

ลดการใช้สารเคมี… ด้วย EWATER+ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โถสุขภัณฑ์เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกและแบคทีเรียที่ซุกซ่อนอยู่ นำมาซึ่งปัญหาคราบฝังแน่นที่ขัดไม่ออก ซึ่งการจะกำจัดคราบเหล่านั้นมักจำเป็นต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดแรงๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณโดยตรง เมื่อสูดดมไอระเหยของเข้าไปมากๆ ก็จะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ และเมื่อสัมผัสกับผิวหนังก็อาจทำให้เกิดการระคายเคือง ทั้งเมื่อล้างห้องน้ำเสร็จแล้ว สารเคมีดังกล่าวก็จะไหลผ่านท่อระบายน้ำ เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งคุณ... และโลกไปพร้อมกัน 3

สุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST และโถสุขภัฑณ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET+ ของ TOTO จึงมาพร้อมกับเทคโนโลยี EWATER+ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนน้ำประปาให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ ด้วยกระบวนการอิเล็กโตรไลซ์คลอไรด์อิออนในน้ำประปา เพื่อให้มีคุณสมบัติในการทำความสะอาด ช่วยลดเชื้อแบคทีเรีย โดย EWATER+ นี้จะฉีดพ่นทำความสะอาดภายในพื้นผิวของโถสุขภัณฑ์และก้านฉีดชำระทุกครั้งหลังจากใช้งาน รวมถึงพ่นโดยอัตโนมัติทุก 8 ชั่วโมงหลังจากการใช้งานครั้งสุดท้าย เพื่อคงประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาด เมื่อเวลาผ่านไป EWATER+ จะกลับกลายมาเป็นน้ำประปาตามเดิม ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ชมโถสุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET+ ที่มี EWATER+

คลิก

 

ลดการใช้พลังงาน… ด้วยการสร้างพลังงานในตัวเอง

ในยุคการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายคนจึงเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องสัมผัส เพื่อให้รู้สึกวางใจในสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำที่จะตอบโจทย์ความต้องการในด้านนี้จึงเป็นโถสุขภัณฑ์ที่มีระบบฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ ระบบชำระล้างอัตโนมัติ, โถปัสสาวะชายที่มาพร้อมฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ และก๊อกน้ำอัตโนมัติ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งคุณ... และโลกไปพร้อมกัน 4

ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ของ TOTO ไม่เพียงแต่จะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสสิ่งสกปรกบนก๊อกน้ำหลังจากใช้งานเสร็จสิ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดน้ำ ลดความเสี่ยงที่จะปล่อยน้ำให้ไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์จากการลืมปิดก๊อกน้ำ รวมถึงไม่ต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าอีกด้วย เพราะมีเทคโนโลยี SELF POWER ที่สามารถสร้างพลังงานในตัวเองได้โดยใช้พลังงานจากการไหลของน้ำ ทำหน้าที่เป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่ให้ก๊อกน้ำทำงาน

 

นอกจากนี้ยังง่ายต่อการติดตั้ง และง่ายต่อการดูแลรักษาอีกด้วย

 

ชมก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ที่มีเทคโนโลยี SELF POWER

คลิก

 

การันตีด้วยรางวัลระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม

รางวัล Green Good Design Award เป็นรางวัลระดับโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ผู้คนในสังคม ด้วยการมอบรางวัลให้กับการออกแบบที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นมอบรางวัลในปีพ.ศ. 2552  ดำเนินการโดย Chicago Athenaeum: Architecture and Design Museum (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies (ประเทศไอร์แลนด์

ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งคุณ... และโลกไปพร้อมกัน 5

โดยผลิตภัณฑ์ของ TOTO ได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST และฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี EWATER+ ซึ่งได้รางวัลในปีพ.ศ. 2561 เนื่องจากมีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีการทำความสะอาด ช่วยลดเชื้อแบคทีเรียภายในโถสุขภัณฑ์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี

 

ไปจนถึงโถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ รุ่น USWN902 ซึ่งได้รับรางวัลในปีพ.ศ. 2563 ที่มาพร้อมกับ CLEAN SYNERGY เทคโนโลยีด้านความสะอาด ทั้งการเคลือบพื้นผิวโถปัสสาวะให้มีความเรียบลื่นด้วยสารเคลือบ CEFIONTECT คราบสกปรกเกาะติดยาก ช่วยให้ทำความสะอาดง่าย และ EWATER+ ที่ช่วยลดเชื้อแบคทีเรียและคราบฝังแน่นบนพื้นผิว ทั้งนี้ยังช่วยประหยัดน้ำได้อีกด้วยเนื่องจากใช้น้ำเพียงแค่ 0.5 ลิตรต่อครั้งเท่านั้น

นอกจากนี้ด้วยการออกแบบที่พิถีพิถัน ใส่ใจในทุกรายละเอียด ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใกล้ตัวโถปัสสาวะได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับพื้นผิวโค้งด้านใน ช่วยลดโอกาสที่ปัสสาวะจะกระเซ็นออกมานอกโถ เพื่อสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ

 

ชมสินค้าที่ได้รับรางวัล Green Good Design Award

คลิก

 

ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งคุณ... และโลกไปพร้อมกัน 6

บริษัท TOTO ตั้งใจจะอุทิศตนเพื่อสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ทั้งในด้านความสะอาด ตลอดจนการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย รวมไปถึงมุ่งเน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ ให้ทุกครั้งที่คุณใช้งานผลิตภัณฑ์ของ TOTO ไม่ใช่แค่ให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกพึงพอใจเพียงอย่างเดียว… แต่เพื่อโลกของเราและอนาคตที่ดีกว่าเดิม

 

คลิกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่นี่…

 

ปรึกษาและสอบถามข้อมูลในการเลือกซื้อสุขภัณฑ์ได้ที่ TOTO Technical Center

⏰ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

☎️ 02-117-9520

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

>> วันสิ่งแวดล้อมโลก ใช้น้ำให้รู้ค่าด้วยเทคโนโลยีในสุขภัณฑ์สมัยใหม่

>> GREEN GOOD DESIGN AWARDS 2018

>> โดดเด่นด้วยดีไซน์… โตโต้ ชนะ iF Design Awards 2021 มากถึง 6 รางวัล

Other News

View All
[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #Review
Mar 20, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #Review

+
[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #Review
Mar 7, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #Review

+
[TOTO Customer’s Voice] Khun Jirawon Kamwongsa #Review
Feb 22, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Khun Jirawon Kamwongsa #Review

+
Please wait

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Cookies policy and you can manage your own privacy by clicking Cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Necessary cookies
    Always Active

    Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytic Cookies

    These cookies store information about your use of the website. so that we can measure, evaluate, improve and develop the content of our products/services and our website to enhance your experience of using the website. If you do not consent to our use of these types of cookies We will not be able to measure, evaluate and develop the Website.

Save