เบสิกพลัส

Basic Plus เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อให้มีรูปร่างโค้งมนเป็นธรรมชาติ แท้ที่จริงแล้วคือการออกแบบตามปรัชญาของผลิตภัณฑ์ TOTOว่าด้วยเรื่องโครงสร้างแบบผสมผสานที่เน้นความยึดหยุ่นสูงสุด

เทคโนโลยี