iF product design award เปิดตัวในปี 1953 เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพที่โดดเด่นในการออกแบบ โดยมีความครอบคลุมทุกด้านในแวดวงการออกแบบผลิตภัณฑ์ รางวัลนี้ให้ความสำคัญด้านนวัตกรรมการออกแบบ ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับในเครือข่ายผู้หลงใหลการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้งของนวัตกรรมการออกแบบทั่วโลก


The Red Dot design award จัดขึ้นโดย Nordrhein Westfalen จากประเทศเยอรมนีตั้งแต่ปี 1955 เป็นการแข่งขันการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก มีการส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 12,000 ชิ้น จากกว่า 60 ประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ Red Dot Design

GREEN GOOD DESIGN Award 2015/2016 เป็นรางวัลที่มอบให้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง แรกเริ่มเดิมที GOOD DESIGN Award เป็นรางวัลที่มีมาตั้งแต่ปี 1950 ในเวลาต่อมารางวัล GREEN GOOD DESIGN Award ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2009 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน โปรแกรมนี้บริหารโดย Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design (America) และ European Centre for Architecture Art Design และ Urban Studies (Ireland).