DEADLINE STAGE ONE

การประกวดเปิดสำหรับทุกคน สามารถส่งผลงานเป็นประเภทเดี่ยวหรือประเภทกลุ่มก็ได้

เปิดรับสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

ขอบเขตการออกแบบต้องประกอบไปด้วย:
 1. จุดให้บริการข้อมูล ขนาด 5 ตร.ม. จำนวน 2 จุด (Information Service Kiosks)
 2. จุดจอดรถโดยสารประจำทาง 3 จุด ที่มีการแบ่งจุดรอรถ และจุดรับส่งผู้โดยสารอย่างชัดเจน สำหรับกลุ่มรถโดยสารประจำทาง 3 กลุ่ม ที่แต่ละจุด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก);
 1. จุดสำหรับเจ้าหน้าที่รถโดยสารประจำทาง ขนาด 15 ตร.ม. จำนวน 1 จุด (Bus Staff’s Office)
 2. Storage for Bus Staff’s Office ขนาด 5 ตร.ม. จำนวน 1 จุด
 3. พื้นที่นั่งรอรถโดยสารสาธารณะที่มีที่นั่งและที่นั่งสำรองพิเศษ (Priority seat) ที่กำหนดไว้ตามจำนวนที่เหมาะสม
 4. ซุ้มขนาด 12 ตร.ม. จำนวน 6 ซุ้ม (สำหรับเครื่องดื่มจำนวน 2 จุด / สำหรับอาหารและขนมจำนวน 2 จุด / สำหรับผลไม้ 1 จุด / สำหรับสินค้าประเภท หมวก, ร่ม, กระเป๋าผ้า, หนังสือพิมพ์ และแผนที่ จำนวน 1 จุด)
 5. จุดสำหรับเครื่องจำหน่ายขนมและเครื่องดื่มอัตโนมัติ 8 เครื่อง จำนวน 1 จุด
 6. จุดดื่มน้ำจำนวน 4 จุด (Drinking Fountains)
 7. ห้องน้ำสาธารณะ (1 ชุดสำหรับห้องน้ำผู้พิการ, 8 ชุดสำหรับห้องน้ำหญิง, 6 ชุดสำหรับห้องน้ำชาย, 1 ชุดสำหรับห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม) โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของทางโตโต้เท่านั้น
 8. จุดทิ้งขยะจำนวน 2 จุด (แต่ละจุดต้องประกอบด้วย: ถังขยะอินทรีย์ 1 ถัง, ถังขยะสำหรับกระดาษ 1 ถัง, ถังขยะสำหรับขยะพลาสติก 1 ถัง, ถังขยะสำหรับขวดน้ำพลาสติก (PET Bottle) จำนวน 1 ถัง, ถังขยะสำหรับโลหะและแก้ว 1 ถัง, และถังขยะอันตราย 1 ถัง)
 9. สถานีตำรวจ ขนาด 7 ตร.ม. จำนวน 1 จุด (Police Office)
 10. พื้นที่สำหรับติดตั้งป้ายที่จำเป็น :
  • แผนที่ดิจิทัลพื้นที่บริเวณเกาะราชวิถี จำนวน 2 จุด,
  • แผงข้อมูลดิจิทัลสำหรับบอกสายรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2 จุด (สายรถประจำทางระบุข้อมูลเส้นทางเดินรถและแผนที่จุดจอดรถประจำทาง)
  • แผงข้อมูลดิจิทัล ระบุเวลาขาเข้าและขาออกของรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2 จุด
  • ป้ายจุดจอดรถโดยสารประจำทางจำนวน 3 ป้าย
  • อื่น ๆ
 11. สวนหย่อมขนาดเล็ก (Pocket Park) หากเป็นไปได้
หมายเหตุ :      ต้นไม้เดิมที่มีอยู่สามารถเคลื่อนย้ายที่หรือปรับเปลี่ยนได้ พื้นที่เกาะกลางถนนบริเวณด้านหน้าเกาะราชวิถี สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะและทางเดินควรออกแบบให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานของทุกคน ศึกษาข้อมูลสินค้าของโตโต้เพิ่มเติม https://th.toto.com/ ผู้เข้าร่วมสามารถนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ได้เพิ่มเติมตามความเหมาะสม


หัวข้อในการประกวด กำหนดให้ออกแบบบริเวณเกาะราชวิถี ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

หมายเหตุ :   สำหรับไฟล์ Autocad สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่าง

Link file: คลิกที่นี่

การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบดังนี้ :

Stage One

ส่งผลงานเพื่อที่จะคัดเลือกผู้เข้ารอบ

Stage One Submission Materials

  Digital Materials

 1. ไฟล์ Jpg และไฟล์ Pdf ขนาด A1 (594 x 840 มม.) จำนวน 2 แผ่น (landscape format layout images) ประกอบด้วย :
  • คำอธิบายโครงการ ประกอบด้วย :
   • แนวคิดของการออกแบบโครงการและคำอธิบาย สูงสุดไม่เกิน 500 คำ
   • วัสดุ
   • พื้นที่อาคารโครงการและพื้นที่โล่งกลางแจ้ง
   • ลายชื่อผลิตภัณฑ์ของโตโต้ที่ใช้ในโครงการ
  • รูปพื้นที่งานและพื้นที่ข้างเคียงพร้อมลงสี, แปลนพื้น พร้อมสัญลักษณ์, รูปด้าน, รูปตัดภายนอก, รูปด้านส่วนสำคัญในงานพร้อมรูปตัด, พื้นที่ส่วนห้องน้ำพร้อมระบุรุ่นที่ใช้ของผลิตภัณฑ์โตโต้, และภาพเสมือนจริงของพื้นที่ออกแบบ ทุกอย่างในสัดส่วนและสเกลที่เหมาะสม ข้อกำหนดดังกล่าวคือหลักเกณฑ์ขั้นต่ำ แต่ละภาพควรมีขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 300 dpi
 2. ข้อกำหนดแต่ละรูปและข้อมูลที่ส่งในข้อ a. แต่ละภาพควรมีขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 300 dpi
 3. ไฟล์ MS Word และไฟล์ Pdf ของคำอธิบายโครงการรวมอยู่ในข้อ a.
 4. Printed Materials

 5. ตีพิมพ์ชิ้นงาน (จากไฟล์งานดิจิทัลในข้อ a) ติดตั้งบน Foam board สีขาว หนา 5 มม. โดยไม่มีกรอบ

หมายเหตุ: ขนาดไฟล์รวมของทั้ง 2 บอร์ด สูงสุดไม่เกินขนาด 20 MB
ชื่อไฟล์งาน: ชื่อผู้เข้าประกวด หรือชื่อกลุ่ม

Stage Two

กรรมการตัดสินรอบสุดท้ายคือคุณ Shigeru Ban โดยตัดสินจากผลงานที่ได้ผ่านเข้ารอบจากการตัดสินในรอบแรก

Requirements for All Submission Materials

ผลงานทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
การตัดสินจะตัดสินจากตัวผลงานมิใช่ตัวบุคคล กรุณาไม่ระบุชื่อตัวตนในหัวข้อ a., b., c., และ d.
ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องมีสิทธิ์ตามกฎหมายและลิขสิทธิ์ของชิ้นงานที่ส่งทั้งหมด
ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งประกวด หากมีการละเมิดจะไม่ได้รับการพิจารณา หากถูกตรวจพบภายหลังจะถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน
ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งประกวด

หมายเหตุ:   คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดข้างต้น

ผลงานไฟล์ดิจิทัลทั้งหมด กรุณาส่งมาที่ :
asatotocompetition@gmail.com

ผลงานที่ตีพิมพ์ทั้งหมด กรุณาส่งมาที่:
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)
248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถ.พระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2319-6555 แฟกซ์: 0-2319-6419

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ติดต่อ: คุณนวมินทร์ ตระบุตร
โทรศัพท์: 02-319-6555 ext. 207
Email: asatotocompetition@gmail.com

ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผู้เข้าร่วมประกวดได้รับทราบแล้วว่า บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษา, จัดแสดง, เผยแพร่ต่อสาธารณชน, ตลอดจนการผลิตซ้ำ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่บุคคลใด

ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเก็บรวบรวมผลงานที่ส่งเข้ามา โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ขอสงวนสิทธิ์จัดเก็บผลงานภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

Jury Panel Members for Stage One

Associate Professor Dr. Wiroat Srisurapanon

B.Eng. King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi,
M.Eng. (Transportation Engineering) A.I.T.,
Ph.D. in Human-Social Information Sciences Tohoku U.
Civil Engineering Department, Faculty of Engineering,
King Mongkut’s U. of Technology Thonburi

Saowalak Narumitpuncharoen

B.LA. Chulalongkorn U.,
M.LA. U. of Oregon.
Visiting Faculty, Department of Landscape Architecture,
Faculty of Architecture,
Chulalongkorn U.

Associate Professor Dr. Tonkao Panin

B.Arch. Silpakorn U.,
M. Arch U. of Houston,
M.Sc. in Arch., Doctor of Philosophy (Architecture)
U. of Pennsylvania
Faculty of Architecture, Silpakorn U.

Associate Professor Dr. M.L. Piyalada Thaveeprungsriporn

B.Arch. Chulalongkorn U.,
M.Arch. and Ph.D. in Arch. (History and Theory)
U. of Michigan
Head of Department of Architecture,
Faculty of Architecture, Chulalongkorn U.

Metee Rasameevijitpisal

B.Arch., Cert. in Real Estate, M.B.A. Chulalongkorn U.,
M.Arch. U. of Michigan,
Principal Architect,
Composition A, Bangkok

Jury Panel Member for Stage Two

Shigeru Ban

Tokyo U. of the Arts, Southern California Institute of Architecture,
Cooper Union’s School of Architecture
Principal Architect and Managing Director,
Shigeru Ban Architects, Tokyo
Recipient of the Pritzker Architecture Prize, 2014

Jury Panel Decision

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาด

 • รางวัลที่ 1 : 100,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 2 : 50,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 3 : 30,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล : รางวัลละ 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
 • สำหรับผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายอีก 5 ผลงาน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้ที่ชนะการประกวด จะได้รับรางวัลจากคุณ Shigeru Ban ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน ชั้น 7

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบจะถูกจัดแสดง ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน ชั้น 7 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

Event Date
ประกาศกติกาการเข้าร่วมประกวด 30 สิงหาคม 2562
วันสุดท้ายของการรับสมัคร / ส่งผลงาน 24 ตุลาคม 2562
ตัดสินผลงานรอบแรก 28 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 29 ตุลาคม 2562
ตัดสินรอบสุดท้าย 4 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล 4 พฤศจิกายน 2562
พิธีมอบรางวัล 4 พฤศจิกายน 2562
วันที่จัดแสดงผลงาน 4 พฤศจิกายน 2562