ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

If you are interested to work with us. Please submit the application. You have a human resources department.

อีเมล์ไม่ถูกต้อง
โปรดรอสักครู่ ขณะนี้กำลังดำเนินการส่งแบบฟอร์มติดต่อ...

สมัครงาน

ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่
ตำแหน่ง

อัพโหลด Resume / CV
*รองรับ .doc, docx, .xls , xlsx , pdf ขนาดไม่เกิน 2 MB
อัพโหลดรูปถ่าย
*รองรับ .gif,.png,.jpg,.jpeg,.bmp ขนาดรูปไม่เกิน 2 MB